REKRUTACJA 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzywnie
informuje, że w dniach

od 1 do 15 marca 2024 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie:
 

do oddziałów przedszkolnych– tzw. zerówek

– dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2018, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża,

*do punktu przedszkolnego w Grzywnie

– dzieci 3-5 letnich urodzonych w latach  2021-2019 zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża,

*do oddziału przedszkolnego w Grzywnie i Brąchnówku

– dzieci 3-5 letnich urodzonych w latach  2021-2019 zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża,

* do klasy I- dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2017 podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej w Grzywnie.

OBWÓD SZKOŁY:  Grzywna, Browina, Brąchnówko, Sławkowo, Kuczwały, Strużal

Dzieci niemieszkające w obwodzie szkoły w Grzywnie zostaną przyjęte w miarę wolnych miejsc.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Potrzebne dokumentydokument tożsamości rodzica, książeczka zdrowia dziecka

DNIA 26 MARCA 2024 ROKU O GODZ. 14:00 W SIEDZIBIE SZKOŁY ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

Dnia 15 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły
w Grzywnie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora szkoły  w Grzywnie  do dnia 5 kwietnia 2024r.

Druki do pobrania:

Oświadczenia: