Kadra

Start / Informacje / Kadra

Rok szkolny 2021/2022

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT, FUNKCJA
1 Barbara Łaukajtys Dyrektor szkoły, historia, wos
2 Maja Olszewska wicedyrektor, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
3 Marlena Błaszkowska j. polski, wychowawca kl. 5
4 Iwona  Cierzniewska wychowanie przedszkolne ( o. w Brąchnówku)
5 Marta Ciszewska j. angielski klasy 4-8
6 Renata  Grzęda edukacja wczesnoszkolna kl. 1
7 Małgorzata Jelińska religia
8 Anna Klimas edukacja wczesnoszkolna kl. 2a, rewalidator
9 Łukasz Kontowicz w-f, wychowawca kl. 4
10 Anna Kordowska edukacja wczesnoszkolna kl. 2b
11 Anna Lada matematyka, wychowawca kl. 6 i 7
12 Michalina Trzpil – Irla logopeda
13 Piotr Rogaszewski zajęcia komputerowe, informatyka, przyroda, biologia, wychowawca klasy 8b
14 Aneta Sadowska – Chorążak nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator
15 Hanna Skrzypczak edukacja wczesnoszkolna kl. 3
16 Joanna Tańska matematyka fizyka, wychowawca klasy 8a
17 Teresa Mika nauczanie indywidualne w wychowaniu przedszkolnym, biblioteka, świetlica, rewalidator
18 Katarzyna Woźniak nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator
19 Daria Bogdanowicz plastyka, muzyka, wdż, świetlica
20 Bożena Koprowska biologia, chemia
21 Tomasz Kozankiewicz historia
22 Dorota Kurdynowska geografia
23 Ilona Swinarska j. polski
24 Marcin Rosiński edukacja dla bezpieczeństwa
25 Agnieszka  Jastrzemska – Czenkusz j. angielski w klasach 1-3
26 Karolina Brodzka j. angielski w przedszkolach
27 Agnieszka Ratowska j. niemiecki
28 Magdalena Wawrzyniak doradztwo zawodowe
29 Anna Czapla wychowanie przedszkolne, rewalidator
30 Agata Demska nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator
31 Justyna Peszek wychowanie przedszkolne – Punkt Przedszkolny w Grzywnie

Pracownicy administracji:

Paulina Kufel

Pracownicy obsługi:

    1. Iwona Trzpil
    2.  Rafał Chryszczak

Click here to change this text