Kadra

Start / Informacje / Kadra
1. Łaukajtys Barbara

 

Dyrektor szkoły, historia, wos
2. Olszewska Maja

 

Wychowanie przedszkolne – punkt przedszkolny w Grzywnie
3. Bogdanowicz Daria

 

Plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
4. Błaszkowska Marlena

 

Język polski, wychowawca klasy 4
5. Błażejczyk Natalia

 

Wychowanie przedszkolne
6. Brodzka Karolina

 

Język angielski – I etap edukacyjny
7. Ciszewska Marta

 

Język angielski- I i II etap edukacyjny, wychowawca klasy 8
8. Grzęda Renata

 

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3
9. Jelińska Małgorzata

 

Religia, historia
10. Klimas Anna

 

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1
11. Kontowicz Łukasz

 

Wychowanie fizyczyne
12. Koprowska Bożena

 

Biologia, chemia
13. Kordowska Anna

 

Wychowanie przedszkolne, wychowawca klasy 0
14. Kozankiewicz Tomasz

 

Historia, technika
15. Kurdynowska Dorota

 

Geografia
16. Lada Anna

 

Matematyka, informatyka, wychowawca klasy 5 i 6
17. Mika Teresa

 

Biblioteka, świetlica
18. Swinarska Ilona

 

Język polski
19. Ratowska Agnieszka

 

Język niemiecki
20. Rogaszewski  Piotr

 

Informatyka, zajęcia komputerowe, biologia, wychowawca klasy 7b
21. Sadowska-Chorążak Aneta

 

Nauczyciel współorganizujący ( klasa 2)
22. Skrzypczak Hanna

 

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2
23. Tańska Joanna

 

Matematyka, fizyka, wychowawca klasy 7
24. Irena Szumińska

 

Doradztwo zawodowe
25.

 

Maria Bulińska EDB
26. Woźniak Katarzyna

 

Nauczyciel współorganizujący  (klasa 4)
27. Michalina Trzpil – Irla

 

Logopedia

Pracownicy administracji:

Paulina Kuffel

Pracownicy obsługi:

    1. Iwona Trzpil
    2.  Rafał Chryszczak