REKRUTACJA 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzywnie
informuje, że w dniach

od 1 do 17 marca 2023 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie:
 

do oddziałów przedszkolnych – tzw. zerówek

– dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2017, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża,

*do oddziału przedszkolnego w Grzywnie,  w Brąchnówku oraz Punktu Przedszkolnego w Grzywnie

– dzieci 3-5 letnich urodzonych w latach  2020-2018 zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża.

do klasy I  dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2016  podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej w Grzywnie

OBWÓD SZKOŁY: Grzywna – Brąchnówko – Browina – Strużal – Kuczwały – Sławkowo.

Dzieci niemieszkające w obwodzie szkoły w Grzywnie zostaną przyjęte
w miarę wolnych miejsc.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Potrzebne dokumentydokument tożsamości rodzica, książeczka zdrowia dziecka

Dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły
w Grzywnie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora szkoły  w Grzywnie  do dnia 5 kwietnia 2023r.

DEKLARACJE :

WNIOSKI :

OŚWIADCZENIA: