Rekrutacja do SP w Grzywnie – rok szkolny 2021/22

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Grzywnie


informuje, że w dniach

od 1 marca do 26 marca 2021 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie:

do oddziału przedszkolnego w Grzywnie  

– dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2015, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża,

do oddziału przedszkolnego w Brąchnówku  

*do punktu przedszkolnego w Grzywnie

– zamieszkujące na terenie Gminy Chełmża.

do klasy I  dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2014  podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Grzywnie

OBWÓD SZKOŁY

Brąchnówko, Browina, Grzywna, Kuczwały, Strużal, Mirakowo – część wsi

i na podst. Uchwały nr XXXIV/218/20 Rady Gminy Chełmża
z 3 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie  –

 Sławkowo

Dzieci niemieszkające w obwodzie szkoły w Grzywnie zostaną przyjęte
w drugim etapie rekrutacji.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Potrzebne dokumentydokument tożsamości rodzica, książeczka zdrowia dziecka

Dnia 2 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki, a należą do obwodu szkoły w Grzywnie ,mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora szkoły  w Grzywnie  do dnia 9 kwietnia 2021r.