Kalendarium roku szkolnego 22/23

Home / Kalendarium roku szkolnego 22/23

 KALENDARIUM   SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. F. ŻWIRKI I S. WIGURY W GRZYWNIE

rok szkolny 2022/2023

TERMIN NAZWA OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor, wicedyrektor
11.09 Udział w obchodach 90 rocznicy katastrofy Żwirki i Wigury w Cierlicku Dyrektor, wicedyrektor
12-13-14.09 rekolekcje nauczyciele
Do 20.09 Inaugurujące zebranie z rodzicami wychowawcy
Do 15.09 Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor
13-17.09 Międzynarodowy Tydzień Kropki Wszyscy nauczyciele
23.09.2021 Konkurs plastyczny: „Mój ulubiony bohater książkowy” D. Kurdynowska, M. Błaszkowska
3-15 wrzesień Przeprowadzenie badań diagnostycznych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczących uzależnień, opracowanie diagnozy PWP Pedagog, wychwowacy
do 30.09 Uchwalenie nowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pedagog
30.09. Wyłonienie kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, opracowanie plakatów kandydatów

Dzień Chłopaka

wychowawcy klas
2-9.10. Szkolny Tydzień Tabliczki Mnożenia  A. Lada
14.10. Ślubowanie klasy pierwszej H. Skrzpczak
14.10. Święto Komisji Edukacji Narodowej Ł. Kontowicz
14.10. Wybory do Samorządu Uczniowskiego M. Ciszewska
28.10. Święto Dyni M. Ciszewska, A. Jastrzemska- Czenkusz ,

K. Brodzka, wychowawcy przedszkoli, klasy 1-3

4.11 Przeprowadzenie badań diagnostycznych do PWP pedagog
11.11. Święto Niepodległości, ogólnopolskie śpiewanie hymnu M. Błaszkowska
Trzeci tydzień listopada Egzamin próbny dla klas ósmych Ilona Swinarska, Anna Lada, Marta Ciszewska
25.11. Dzień pluszowego misia , Zabawy Andrzejkowa wychowawcy
1.12. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną semestralną wszyscy nauczyciele
Ostatni tydzień listopada Śródsemestralne zebrania z rodzicami wychowawcy
6.12 Mikołajki wychowawcy
6.12 Ekologiczne święta R. Grzęda

23 – 31.12

 

Zimowa przerwa świąteczna
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 31.08.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu(…)upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywienia 21.12.2020 Warsztaty kulinarme: pieczenie pierników/

organizacja wystaw lub prezentacji nt zdrowego żywienia

wychowawcy

 

23.12. Jasełka,

uroczystości bożonarodzeniowe

M. Jelińska, A. Demska
20.01 Termin wystawienia ocen semestralnych wszyscy nauczyciele
20.01 Zablokowanie systemu Librus dyrektor
25.01 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę semestralnych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy
26.01 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna wszyscy nauczyciele
27.01 Światowy Dzień Łamigłówek Anna Lada
Ostatni tydzień stycznia Próbny egzamin ósmoklasisty Ilona Swinarska, Anna Lada, Marta Ciszewska
14.01. Semestralne spotkania z rodzicami wychowawcy
21.01. Dzień Babci i Dzień Dziadka wychowawcy

30 stycznia – 12 lutego

 

Ferie zimowe  
113-17.02. Tydzień Bezpiecznego Internetu A. Lada , P. Rogaszewski
14.02. Walentynki A. Kordowska, M. Ciszewska
I półrocze Przedszkolny konkurs recytatorski Wychowawcy przedszkoli
II półrocze Dzień Języków Obcych A. Ratowska, M. Ciszewska, K. Brodzka, A. Jastrzemska-  Czenkusz
8.03. Dzień Kobiet wychowawcy
Ostatni tydzień  marca Śródsemestralne  spotkania z rodzicami wychowawcy
13.03. Dzień Matematyki A. Lada
marzec Próbny egzamin ósmoklasisty I. Swinarska, A. Lada i M. Ciszewska
10.03 Przeprowadzenie badań diagnostycznych do PWP pedagog
21.03. Pierwszy Dzień Wiosny wychowawcy
Wg planu podanego przez parafię Rekolekcje Wielkopostne M. Jelińska
Wg planu podanego przez parafię Konkurs Palm Wielkanocnych R. Grzęda
II półrocze Egzamin na kartę rowerową T. Kozankiewicz
2.04. Dzień Świadomości Autyzmu K. Woźniak

6 – 11.04.

 

Przerwa świąteczna Wielkanocna  
kwiecień Światowy Dzień Zdrowia – konkurs „Zdrowie na talerzu” B. Koprowska, D. Kurdynowska
19.04. Akcja „Żonkil” I. Swinarska
28.04. Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

B. Koprowska
23-24-25.05 Egzamin Ósmoklasisty  
26.05. Dzień Matki  
Ostatni tydzień maja Końcoworoczne spotkania z rodzicami wychowawcy
maj/czerwiec Wycieczki szkolne wychowawcy
Do 15.05. Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną nauczyciele
1.06. Dzień Dziecka wychowawcy
20.06. Dzień Ojca Wychowawcy przedszkoli i I etapu edukacyjnego
6.06. Wystawienie ocen końcoworocznych nauczyciele
12.06 Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pedagog
12.06 Zablokowanie systemu Librus dyrektor
15.06 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych  
19.06 Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna nauczyciele
22.06 Pożegnanie klas ósmych P. Rogaszewski
23.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego wychowawcy

 

Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do ogrodu zoobotanicznego/botanicznego B. Koprowska, D. Kurdynowska,

P. Rogaszewski

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 31.08.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu(…)upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywienia Pielęgnacja ogródka szkolnego

 

P. Rogaszewski, A. Kordowska
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do wybranego Muzeum/Barbarki- miejsca pamięci B. Łaukajtys
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do Urzędu Gminy w Chełmży B. Łaukajtys
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do wybranej Galerii Plastycznej D. Bogdanowicz
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wyjazd do Teatru/Opery/na Koncert M. Błaszkowska, I. Swinarska
Zgodnie z wytycznymi OP Udział w akcji “Sprzątanie Świata” D. Kurdynowska