Kalendarium roku szkolnego 2023/24

Home / Kalendarium roku szkolnego 2023/24

 KALENDARIUM   SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. F. ŻWIRKI I S. WIGURY W GRZYWNIE

rok szkolny 2023/2024

TERMIN NAZWA OSOBA ODPOWIEDZIALNA
4.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wychowawcy
11.09 Rocznica katastrofy pod Cierlickiem wychowawcy
Do 20.09 Inaugurujące zebranie z rodzicami wychowawcy
Do 15.09 Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor
3-15 wrzesień Przeprowadzenie badań diagnostycznych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczących uzależnień, opracowanie diagnozy PWP pedagog, psycholog
do 30.09 Uchwalenie nowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dyrektor
30.09. Wyłonienie kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, opracowanie plakatów kandydatów

 

wychowawcy klas
2.10 Akcja “Warzywa i owoce dla zdrowia i pomocy” B.Koprowska, D.Kurdynowska
13.10. Ślubowanie klas pierwszych A. Klimas,  A. Kordowska
13.10. Święto Komisji Edukacji Narodowej P. Rogaszewski
13.10. Wybory do Samorządu Uczniowskiego M. Ciszewska
23.10 Ogłoszenie konkursu “Kartka z kalendarza” D. Bogdanowicz
4.11 Przeprowadzenie badań diagnostycznych do PWP Pedagog, psycholog
10.11. Święto Niepodległości D. Bogdanowicz
Trzeci tydzień listopada Egzamin próbny dla klas ósmych Ilona Swinarska, Anna Lada, Marta Ciszewska
1.12. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną semestralną wszyscy nauczyciele
Ostatni tydzień listopada Śródsemestralne zebrania z rodzicami wychowawcy
23.12. Jasełka,

uroczystości bożonarodzeniowe

M. Jelińska, I. Cierzniewska
19.01 Termin wystawienia ocen semestralnych wszyscy nauczyciele
19.01 Zablokowanie systemu Librus dyrektor
25.01 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę semestralnych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy
26.01 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna wszyscy nauczyciele
Ostatni tydzień stycznia Próbny egzamin ósmoklasisty Ilona Swinarska, Anna Lada, Marta Ciszewska
Tydzień w połowie stycznia Semestralne spotkania z rodzicami wychowawcy
II półrocze Dzień Języków Obcych A. Ratowska, M. Ciszewska,

A. Jastrzemska-  Czenkusz

Ostatni tydzień  marca Śródsemestralne  spotkania z rodzicami wychowawcy
10.03 Przeprowadzenie badań diagnostycznych do PWP Pedagog, psycholog
27.03 Przedstawienie Wielkanocne A. Klimas
Wg planu podanego przez parafię Rekolekcje Wielkopostne M. Jelińska
28.03 Światowy Dzień Zdrowia – konkurs „Zdrowie na talerzu” B. Koprowska, D. Kurdynowska
2.04 Dzień Świadomości Autyzmu K. Woźniak, A. Sadowska- Chorążak
19.04. Akcja „Żonkil” I. Swinarska
30.04. Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Ł. Kontowicz
kwiecień Akcja Ekologiczne przerwy – kwiecień B. Koprowska, D. Kurdynowska
14-16.05 Egzamin Ósmoklasisty dyrektor
Ostatni tydzień maja Końcoworoczne spotkania z rodzicami wychowawcy
maj/czerwiec Wycieczki szkolne wychowawcy
Do 10.05. Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną nauczyciele
31.05. Dzień Dziecka Wszyscy nauczyciele
3.06 Konkurs “wiedzy o zdrowiu” B. Koprowska
7.06. Wystawienie ocen końcoworocznych nauczyciele
7.06 Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Pedagog, psycholog
12.06 Zablokowanie systemu Librus dyrektor
14.06 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych dyrektor
17.06 Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna nauczyciele
18-19.06 Pokazy chemiczne B. Koprowska
20.06 Pożegnanie klas ósmych B. Koprowska
21.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1-3 R. Grzęda
21.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

dla klas 4-8

M. Błaszkowska

 

Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do ogrodu zoobotanicznego/botanicznego B. Koprowska, D. Kurdynowska,

P. Rogaszewski

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 31.08.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu(…)upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywienia Pielęgnacja ogródka szkolnego

 

P. Rogaszewski, A. Kordowska
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do wybranego Muzeum- miejsca pamięci B. Łaukajtys
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do Urzędu Gminy w Chełmży B. Łaukajtys
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wycieczka do wybranej Galerii Plastycznej D. Bogdanowicz
Zgodnie z rozkładem materiału

(warunki i sposób realizacji podstawy programowej)

Wyjazd do Teatru/Opery/na Koncert M. Błaszkowska, I. Swinarska
Zgodnie z wytycznymi OP Udział w akcji “Sprzątanie Świata” D. Kurdynowska