RODO

Zgody RODO

Administratorem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka jest Szkoła Podstawowa w Grzywnie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Grzywna 110A, 87-140 Chełmża, e-mailowo: spgrzywna@gminachelmza.pl, telefonicznie + 48 (56) 675 71 44. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: w.wernerowicz@jumi2012.pl