Sekretariat

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

W sekretariacie można załatwić sprawy związane m.in. z:

  • przyjęciem dziecka do szkoły,
  • wydawaniem legitymacji szkolnych,
  • wystawianiem duplikatów świadectw, legitymacji,
  • wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń,
  • wypadkami uczniów (wydawanie formularzy zgłoszeniowych , itp.),
  • zgłaszaniem nieobecności dzieci korzystających z dożywiania – 697 507 344,
  • zagubieniem kluczy od szafki osobistej ucznia lub innych rzeczy ucznia.