OBIADY 2023/2024

Stołówka zostanie uruchomiona 11.09.2023 r.

Deklaracje proszę składać w sekretariacie do 8.09.2023 r.

Cena obiadu:

    5 zł – dla uczniów

    6 zł – dla pracowników szkoły

 

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień
(dla ucznia) – 75 zł

pracownicy – 90 zł