Karta rowerowa dla 4 i 5 klasy

Karta rowerowa dla 4 i 5 klasy

14 czerwca uczniowie klasy 4 i 5 oraz klasy 4 ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Egzamin odbywał się w „Miasteczku Ruchu Drogowego” w Kończewicach pod uważną kontrolą aspirant Moniki Stolarskiej z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Wszystkie próby zakończyły się sukcesem. Gratulacje!
Bądźcie uważni na drodze!!!