„Nasi przodkowie polegli na frontach I wojny światowej”

  „Nasi przodkowie polegli na frontach I wojny światowej”

Celem naszego projektu było odnalezienie przodków, którzy zostali powołani do wojska podczas I wojny światowej i w konsekwencji stracili życie podczas działań wojennych. Wiele książek i różnych publikacji opowiada o wydarzeniach wojennych w naszym rejonie, nikt jednak do tej pory nie poznał nazwisk Polaków naszej „małej ojczyzny”, zmarłych na różnych frontach w latach 1914-1918, nikt nie oznaczył ich miejsca pochówku. Chcieliśmy, aby ukoronowaniem naszych działań było upamiętnienie odnalezionych ofiar.

            Ustaliliśmy, że będą nas interesować ludzie, których poszukamy nie według miejsca urodzenia, a według miejsca zamieszkania. Wyznaczyliśmy teren badań na wsie, które tworzą rejon Gminy Chełmża: Grzywnę, Bielczyny, Skąpe, Zelgno, Dźwierzno, Witkowo, Zajączkowo, Brąchnówko, Browinę, Kuczwały, Mirakowo, Zalesie, Sławkowo, Kiełbasin, Pluskowęsy, Liznowo, Kuchnię. Źródłem naszych informacji stały się księgi zgonów, w których można było odczytać nazwiska rekrutów, często odnotowywano jednostkę wojskową, czasem miejsce śmierci. Uzyskane dane konfrontowaliśmy z listami poległych „Verlustlisten. 1.Weltkrieg” w wojskach niemieckich, aby wykluczyć ewentualne pomyłki lub uzupełnić dane oraz z listami ofiar odnalezionych w archiwum toruńskim.
Barbara Łaukajtys