„Era małego inżyniera” 

„Era małego inżyniera” 

Chłopcy utrwalali tabliczkę mnożenia, ćwiczyli pamięć i koncentrację w taki sposób, jaki lubią najbardziej.

Na dodatkowych zajęciach matematycznych chłopcy posługiwali się miarami. Wykonali szereg pomiarów, mierzyli długość, szerokość, wysokość przedmiotów znajdujących się  w klasie. Stosowali pojęcia: metry, centymetry, milimetry. Nie mogli się powstrzymać, żeby nie zmierzyć obwodu głów i pasa.

Anna Klimas