Maj w klasie 2a

Maj w klasie 2a

Na ostatnich zajęciach projektowych chłopcy pracowali w parach. Zaprojektowali i wykonali motyle, wykorzystując własne dłonie. Pozostało dopracowanie szczegółów.

Po omówieniu lektury, uczniowie wykonali ilustrację majowej łąki – zadedykowali ją głównej bohaterce, czyli Odrobince

Specjalnie na ten dzień Kacper przyniósł swój strój pszczelarza, w którym pomaga tacie w pasiece przy pszczołach.
Anna Klimas