Era małego inżyniera – zajęcia przyrodnicze w Szkole leśnej na Barbarce

Era małego inżyniera – zajęcia przyrodnicze w Szkole leśnej na Barbarce

Nie ma to, jak zajęcia w terenie. Nic nie sprawia uczniom tyle radości. Można podglądać ptaki i słuchać ich śpiewu, zobaczyć kijanki, żaby, ryby oraz wiele owadów w ich naturalnym środowisku.
Wybrane formy ochrony przyrody – plansze edukacyjne wykonane przez chłopców z II A.
Praca wre. Chłopcy z pełnym zaangażowaniem pracują nad swoimi planszami edukacyjnymi. Po pracy, czas na małą przyjemność.
Anna Klimas