Z klasy II A

Z klasy II A

Na dzisiejszych zajęciach przyrodniczych, chłopcy wykonali doświadczenie, które pokazało, w jaki sposób można oczyszczać wodę. Najpierw przygotowali w grupach: piasek, ziemię, kamyki, żwir, pokruszone suche liście, watę, filtr do kawy i kurz z podłogi, z którym było najwięcej kłopotu. Później już wszystko poszło zgodnie z planem, z wyciągnięciem wniosków włącznie.

W ramach zajęć Era małego inżyniera, chłopcy z II A poznawali wybrane bogactwa naturalne i ich wykorzystanie. W oparciu o filmy oraz inne dostępne źródła informacji podjęli próbę stworzenia indywidualnych lapbooków. Wykorzystując mapę Polski wskazywali miejsca występowania wybranych bogactw naturalnych, m.in. węgla kamiennego i soli.
Anna Klimas