Przyroda

Przyroda

Po omówieniu tematu związanego z powiedzeniami o rybach, uczniowie wykonali prace plastyczne. Ich ryby są bardzo kolorowe, ale to dlatego, że na zajęciach takich jak te, chłopcy czują się jak ryby w wodzie.

Na zajęciach przyrodniczych chłopcy pracowali w grupach. Każda grupa miała przydzielone zadanie do wykonania. Kiedy już wszystkie zostały wykonane prawidłowo, przyszedł czas na przyjemności – rysowanie wylosowanego zwierzęcia.
Anna Klimas