„Dziel się uśmiechem” – dbam o zęby

„Dziel się uśmiechem” – dbam o zęby

Kolejnym zajęciom poświęconym profilaktyce higieny jamy ustnej towarzyszyły zakodowane hasła, plątaninki, wśród których ukryły się akcesoria związane z dbaniem o zęby oraz bezcukrowa guma do żucia.
Anna Klimas