40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Upamiętnienie 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego