Mikołaje na „Mikołajki”

Mikołaje na „Mikołajki”

Chłopcy z II A wykonali niespodzianki na powitanie Mikołaja.
Anna Klimas