Szkoła pamięta

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za wielkie zaangażowanie w akcję „Szkoła pamięta”.