HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GRZYWNIE

DataZakres działań
18.10.2021 – 27.10.2021Przyjmowanie wniosków do rekrutacji
28.10.2021          Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 158 ust. 1 pr. ośw.; ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3 pr. ośw.; sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
28.10.2021ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3 pr. ośw.;
29.10.2021sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.