Komputery dla uczniów z miejscowości popegeerowskich

Uczniowie  mieszkający we wsiach popegeerowskich i mający członka rodziny  (krewnego w linii prostej, tj. rodzica, dziadka, pradziadka/opiekuna prawnego), który niegdyś pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR mogą ubiegać się o darmowy sprzęt komputerowy na potrzeby edukacji.

Aby ubiegać się o takie wsparcie należy pilnie wypełnić oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dołączyć dokument świadczący o zatrudnieniu w dawnym PGR .

Oświadczenie  i zgodę na przetwarzanie danych można pobrać ze strony internetowej Urzędu  Gminy Chełmża, w  sekretariatach Gminnych Szkół  Podstawowych oraz w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża (ul. Paderewskiego 11a II piętro)

Wypełnione dokumenty można  składać w Szkołach lub w ZEAS Gminy Chełmża do dnia 22.10.2021.

ZEAS

 Tel. 663 533 500