Tablica historyczna

Tablica historyczna

Nasza szkoła wypiękniała. Obok nowego płotu pojawiła się  tablica historyczna ilustrująca dzieje naszej placówki. Za wszystko składamy podziękowania dla Rady Sołeckiej i p. M. Trzpila, który był inspiratorem dzieła. Szerzej o całym przedsięwzięciu – w najbliższej Kurendzie!!!