Warcaby na matematyce

Warcaby na matematyce

Na dzisiejszej lekcji matematyki uczniowie odkodowywali i kodowali położenie pionków na planszy zgodnie z podaną instrukcją. Później wykorzystali zdobyte umiejętności w praktyce grając w warcaby.
Anna Klimas