Drugoklasiści rozpoznają znaki drogowe w Grzywnie

Drugoklasiści rozpoznają znaki drogowe w Grzywnie

Uczniowie klasy 2 a po obejrzeniu prezentacji dotyczącej znaków drogowych, udali się poza teren szkoły, aby zastosować w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności.
Anna Klimas