PIERWSZOKLASIŚCI BEZPIECZNIE PORUSZAJĄ SIĘ PO DRODZE

PIERWSZOKLASIŚCI BEZPIECZNIE PORUSZAJĄ SIĘ PO DRODZE

„Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz  lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie

mogą przez nią przejść przechodnie.”

Tak uczniowie klasy pierwszej ćwiczyli w praktyce poznane zasady przechodzenia przez jezdnię.