Zajęcia przyrodnicze w terenie

Zajęcia przyrodnicze w terenie

Pierwszoklasiści wyposażeni w lupki oraz notatniki ruszyli na obserwację owadów i roślin wokół szkoły. W grupach sporządzili odpowiednie notatki, aby móc zaprezentować swoje spostrzeżenia kolegom.
Anna Klimas