Szukamy informacji, dzielimy się wiedzą

Szukamy informacji, dzielimy się wiedzą

Cztery pięcioosobowe zespoły pierwszaków przygotowały plansze z informacjami i ciekawostkami o wybranych zwierzętach. Najpierw losowali nazwy zwierząt, później szukali w różnych źródłach informacji na ich temat, a na koniec stworzyli plansze edukacyjne i dzielili się z pozostałymi kolegami swoją wiedzą. Bardzo im się takie zajęcia podobały, a co najważniejsze dużo z nich zapamiętali.
Anna Klimas