Program reintegracja

Drodzy Rodzice,

Sytuacja pandemiczna dotknęła w różnym stopniu nas wszystkich – dorosłych
i dzieci, stawiając przed nami nowe i trudne zadania, a także konieczność zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i działania.

Mieliśmy okazję obserwować także zmagania naszych dzieci zarówno
w obliczu lęku przed nową chorobą, smutku towarzyszącemu izolacji od rówieśników, jak i przemęczenia podczas zdalnej nauki.

Mając na względzie ich dobrostan pragniemy zwrócić Państwa uwagę na czynniki zagrożenia, które mogą występować przy powrocie dzieci do szkoły.
Z jednej strony powrót ten budzi bowiem radość z ponownego spotkania rówieśników
i ulubionych nauczycieli oraz zaciekawienie, jak będzie wyglądała nauka i relacje po tak długim czasie, z drugiej zaś strony, u niektórych powoduje niepewność i obawy. Zależy nam, by zadbać o to, aby proces adaptacji przebiegał możliwie najłagodniej, tak by dzieci na nowo nabrały ochoty do mierzenia się z codziennymi wyzwaniami oraz zbudowały pozytywny obraz szkoły, a co najważniejsze, by wierzyły w swoje możliwości i miały zdrowe poczucie własnej wartości.

Pragniemy przy tym zwrócić Państwa uwagę na te zachowania dzieci, które powinny wzbudzić nasz niepokój i skłonić nas do udzielenia im odpowiedniego wsparcia. Mogą przejawiać się one na różne sposoby:

 1. Niechęć dziecka do wyjścia z domu do szkoły związana z lękiem przed tym, czego dawno nie doświadczało, chęć pozostania w znajomym bezpiecznym środowisku rodzinnym, obawa przed nowymi wymaganiami szkolnymi, którym trudno będzie sprostać.
 2. Zmniejszona motywacja do nauki i wywiązywania się z codziennych obowiązków.
 3. Pogorszenie ocen.
 4. Obniżenie funkcji poznawczych, tj. koncentracji uwagi, myślenia, pamięci.
 5. Zmęczenie obecnością wielu bodźców w szkole.
 6. Trudności emocjonalne: nadmiarowo wyrażana złość, ale też smutek, wycofanie, nieśmiałość.
 7. Lęki o różnym podłożu (szkoła, rówieśnicy, rozstanie z rodzicami, zamartwianie się i inne) mogące przejawiać się m.in. przez:
 8. moczenie nocne (jeśli zostaną wykluczone przyczyny zdrowotne),
 9. zmianę zachowania – rozdrażnienie, płacz, wybuchy złości,
 10. wycofanie,
 11. zamartwianie się,
 12. samookaleczanie,
 13. symptomy somatyczne – ból brzucha, ból głowy, napięcie mięśniowe, nadmierna potliwość, uczucie dławienia bądź duszenia, nudności, przyspieszone bicie serca,
 14. odmowę pójścia do szkoły czy też na zajęcia dodatkowe,
 15. odmowę jedzenia,
 16. odmowę zaśnięcia bez obecności rodzica w pobliżu.
 17. Złe samopoczucie rozładowywane poprzez angażowanie się
  w zachowania agresywne, autoagresywne, destrukcyjne lub autostymulacyjne.
 18. Skargi dziecka na zmęczenie po szkole, odczuwane napięcie w ciele spowodowane m.in. koniecznością siedzenia na lekcjach.
 19. Obniżona wiara w swoje możliwości i poczucie własnej skuteczności powodujące obniżenie nastroju.
 20. Kłopoty ze snem o różnym podłożu, tj. stres, zmiana nawyków chodzenia spać przy pracy zdalnej, mogące przejawiać się m.in. w postaci kłopotów
  z zasypianiem, bezsennością, nocnymi koszmarami itp.
 21. Unikanie rówieśników w obawie przed odrzuceniem lub z powodu niepewności swoich kompetencji nawiązywania satysfakcjonujących relacji.
 22. Wielogodzinne używanie komputerów mogło spowodować u niektórych dzieci ryzyko uzależnienia od mediów elektronicznych
 23. Inne niepokojące nas symptomy.

Pamiętajmy o tym, aby uważnie obserwować dziecko i wszelkie zmiany w jego zachowaniu. Jeżeli stan psychofizyczny dziecka ulega pogorszeniu, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Poradnia chętnie włączy się w proces reintegracji. Przypominamy o stałej możliwości skorzystania z konsultacji uczniów, rodziców i nauczycieli.