Nie pal przy mnie, proszę!

Nie pal przy mnie, proszę!

Uczniowie klasy I w bardzo dojrzały sposób wypowiadali się na temat szkodliwości biernego palenia tytoniu. Używali argumentów, z którymi nie sposób się nie zgodzić.
Anna Klimas