Harmonogram rekrutacji do punktów przedszkolnych i „0”

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GRZYWNIE,

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W GRZYWNIE I BRĄCHNÓWKU

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

(na wolne miejsca)

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 15 lutego do 26 lutego 2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca

do 26 marca

2021 r.

od 7 czerwca

do 11 czerwca

2021 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe od 29 marca

do 31 marca

2021 r.

od 14 czerwca

do 15 czerwca

2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego/szkoły.

2 kwietnia

2021 r.

16 czerwca

2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 9 kwietnia

2021 r.

do 23 czerwca

2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 kwietnia

2021 r.

25 czerwca

2021 r.