Jak Pierwszaki obchodzą Święto Niepodległości?

Jak Pierwszaki obchodzą Święto Niepodległości?

Pierwszoklasiści w sposób plastyczny przedstawili obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Anna Klimas