Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Grzywnie

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Grzywnie

Z inicjatywy szkolnej biblioteki miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po dwóch latach dokonano uroczystego zakopania kapsuły czasu. W  kapsule znalazły się zdjęcia rodzinne, listy uczniów do swoich prawnuków, drzewa genealogiczne i pamiątki, które umieszczono w specjalnych słojach. Ze względu na pandemię, uroczystego umieszczenia kapsuły dokonali uczniowie oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Grzywnie. Aby miejsce zostało oznaczone na 100 kolejnych lat, zostanie umieszczona tabliczka, ponadto miejsce oznaczono punktem na mapie.

Dziękujemy panu Chryszczakowi za pomoc!!!
Irena Szumińska