„Czyste powietrze wokół nas”

„Czyste powietrze wokół nas”

W ramach profilaktyki uzależnień, przedszkolacy uczestniczyły w zajęciach dotyczących palenia tytoniu. Głównym celem było uzmysłowienie dzieciom szkodliwości dymu papierosowego na organizm człowieka, w szczególności dziecka.