Promocja czytelnictwa

Promocja czytelnictwa

14 października 2020 r. wychowawcy klas wraz ze szkolną biblioteką podjęli wspólnie działania
ukierunkowane na promocję czytelnictwa w naszej szkole. Uczniowie mogli przynieść swoje
ulubione książki lub wcielić się w swoich literackich bohaterów. Na uwagę zasługuje fakt, iż
wychowawca klasy 7b – p. Piotr Rogaszewski – zaprezentował swoje prywatne cenne zbiory:
uczniowie tej klasy mogli podziwiać Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska wydane w Poznaniu w
1915 roku! Niezwykle interesująco wypadła w tym dniu inicjatywa p. Natalii Błażejczyk, która w
oddziale przedszkolnym w Brąchnówku zorganizowała Szpital Chorej Książki!
Irena Szumińska
Dorota Kurdynowska
Marlena Błaszkowska