Ślubowanie pierwszaków

Ślubowanie pierwszaków

14 października 2020 r. był dla pierwszoklasistów wyjątkowy. W tym dniu złożyli przysięgę i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Grzywnie.

Uroczystość odbyła się w obecności Rodziców, Pani Dyrektor, wychowawcy i zaproszonych delegacji z klas młodszych. Uczniowie z wielką starannością zaprezentowali przygotowany program artystyczny, za który nagrodzeni zostali gromkimi brawami i wieloma ciepłymi słowami. Na zakończenie tego ważnego dla nich wydarzenia otrzymali wiele prezentów, w tym niezwykły tort.
Anna Klimas