Nowy monitor multimedialny

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców działającej przy Szkole 
Podstawowej w Grzywnie. To dzięki niej mamy nowy monitor multimedialny w 
szkole. DZIĘKUJEMY!!!!!