Bliskie spotkania 7b z Małym Księciem…

Bliskie spotkania 7b z Małym Księciem…

Tym razem, na zakończenie omawiania lektury, rozszerzona rzeczywistość na lekcjach języka polskiego.

Marlena Błaszkowska