„Legendy toruńskie”

Program „Legendy toruńskie”

(realizowany we współpracy z Biblioteką Samorządową w Grzywnie)

Rok 2020/21

CELE OGÓLNE:

 • zainteresowanie książką i czytelnictwem,
 • wzbogacenie słownictwa,
 • wyrabianie nawyków czytelniczych; umiejętność słuchania, prawidłowego korzystania i szanowania książek,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • integracja zespołu,
 • pobudzanie kreatywności i własnych zainteresowań,
 • rozwijanie wyobraźni.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko :

 • rozróżnia i stosuje słownictwo związane z biblioteką i księgarnią,
 • potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych,
 • szanuje książki i prawidłowo z nich korzysta,
 • zna i przestrzega zasad poprawnego zachowania się w bibliotece,
 • wie, na czym polega praca autora – pisarza, ilustratora, drukarza, introligatora, bibliotekarza,
 • uważnie słucha tekstu mówionego i czytanego,
 • potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

 

 

 

Harmonogram i tematyka zajęć bibliotecznych.

L.p. Termin Zadanie Sposób realizacji
1. Wrzesień Spotkanie w bibliotece

 

Zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarza, z pomieszczeniami w bibliotece i jej zbiorami. Katalogowanie książek. Poznanie sposobu wypożyczania książek.
2. Październik Dbamy i szanujemy książki

Toruń- miasto nam najbliższe

Segregowanie książek wg ich wyglądu: zniszczone i niezniszczone; przeznaczenia (podział ).Rola ilustratora, drukarza, introligatora przy powstawaniu książki.

Wysłuchanie legendy: „ O tym, jak powstała nazwa Toruń” –    z cyklu   „ Legendy Toruńskie”

3. Listopad legendy toruńskie Przedstawienie dzieciom kolejnej legendy związanej z Toruniem – odczytanie legendy:      „ O piernikarzu i jego córce Katarzynie”.
4. Grudzień Księgi, książki i książeczki Przedstawienie książek różnej wielkości i grubości przez panią bibliotekarkę. Oglądanie książek z zabytkami Torunia.

Wysłuchanie legend toruńskich:

„O siostrze Katarzynie”. „ O flisaku i żabkach”.

5. Styczeń Legendy toruńskie Wysłuchanie legendy „O tym, jak anioł znalazł się w herbie Torunia”.
6. Luty Legendy toruńskie Słuchanie legendy  „O toruńskim dzwonie Tuba Dei”.
7. Marzec Legendy toruńskie Słuchanie legendy: „ O kocie, który bronił Torunia”.
8. Kwiecień Legendy toruńskie Wysłuchanie legend czytanych przez Panią bibliotekarkę : „O Kucharzu Jordanie” i                     „ Legenda o ratuszowym kalendarzu”.
9. Maj Konkurs klasowy: Znam legendy Wszystkie dzieci z klasy biorą udział w konkursie. Odpowiadają na zadawane pytania indywidualnie. Każde dziecko otrzymuje w nagrodę za konkurs dyplom i książeczkę.

 

Opracowanie i wdrożenie : Anna Kordowska, Emilia Chojnacka