Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Drodzy rodzice!
Wkrótce spotkamy się w nowym roku szkolnym. Musimy dostosować się jednak do obowiązujących wymogów sanitarnych. Wychowawcy poinstruują Państwa o nowych zasadach, przygotują również do tego dzieci. Ze względu na wydane rekomendacje dotyczące zakazów wejścia rodziców do szkół i unikanie zgromadzeń, zdecydowaliśmy się, aby w tym roku nie było uroczystego rozpoczęcia dla wszystkich uczniów i rodziców zorganizowanym w jednym miejscu.

klasa 0 ( p. Kordowska) powitanie uczniów przygotuje 2 września. W tym dniu pani Ania spotka się z Państwem na sali gimnastycznej w reżimie sanitarnym ( obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości), o godzinie spotkania – powiadomi bezpośrednio p. Ania (zaznaczam, iż w dniu 1 września będzie oczywiście przyjmowała wszystkie chętne dzieci „zerówkowe” pod pełną opiekę).

Uczniowie klas IV-VIII dojeżdżają do szkoły zgodnie z obowiązującym zeszłorocznym rozkładem i kierują się do swoich klas. Rozpoczęcie zainaugurują o godz. 8.30 w klasach wychowawcy – obowiązuje reżim sanitarny ( maseczki, dezynfekcja , zachowanie odległości).

Klasa 4- udaje się do gabinetu polonistycznego na I. piętrze ( p. Błaszkowska),

klasa 5 i 6 – udaje się do gabinetu matematycznego (p. Lada),

klasa 7a – do geograficznego ( p. Tańska),

klasa 7b – do biologicznego ( p. Rogaszewski),

klasa 8- do gabinetu językowego ( p. Ciszewska-Gajtkowska:).

Podczas spotkania wychowawcy omówią wszystkie obowiązujące procedury. Uczniowie otrzymają plan lekcji i w klasach zaczekają na autobus, miejscowi udadzą się do domów.