O prawach dziecka

O prawach dziecka

Po omówieniu zagadnień związanych z prawami dzieci, uczniowie klasy III w taki oto sposób je zilustrowali.
Prawa dzieci zapisane są w Konwencji o Prawach Dziecka. Trzecioklasiści przedstawili je w postaci rysunków.
Anna Klimas