Nowe laptopy i tablety do zdalnej nauki

Gmina Chełmża otrzymała 60.000 zł grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachZDALNA SZKOŁA”.

W ramach dofinansowania zakupiono 22 laptopy i 5 tabletów za kwotę 60.734,94 zł. Wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa w Grzywnie, Szkoła Podstawowa w Kończewicach i Szkoła Podstawowa w Zelgnie.

Pomoce dydaktyczne zostały w dniu 20 kwietnia 2020 r. przekazane do szkół, a następnie wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, aby wesprzeć zdalną naukę.

Po zakończeniu stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej jednostki oświatowej.

Gmina Chełmża w dniu 26 maja br. złożyła już wniosek w kolejnej edycji Programu „ZDALNA SZKOŁA +” na kwotę 75.000 zł.

W przypadku przyznania grantu dla wszystkich czterech szkół podstawowych zostanie kupionych 28 nowych laptopów oraz 5 tabletów. W pierwszej kolejności sprzęt zostanie wypożyczony uczniom – zwłaszcza z rodzin wielodzietnych (3+).

 

               

ZEAS