Procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów

Procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów

ZARZĄDZENIE NR 42/2019/2020  –> zarzadzenie 42

dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie

z dnia 27. 05. 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów