Propozycja dla ósmej klasy

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru położone jest w centrum Torunia,
na Osiedlu Chrobrego, w pobliżu Starówki.

W okolicy znajdują się liczne przystanki różnych linii tramwajowych i autobusowych,
a także stacje kolejowe,  dworzec PKS, co bardzo ułatwia komunikację ze szkołą. Zajęcia odbywają się w dwupiętrowym budynku z lat 70 XX wieku. Szkoła posiada salę gimnastyczną, mini siłownię, salkę do ćwiczeń samoobrony, boisko Orlik, siłownię zewnętrzną, boisko do ćwiczeń lekkoatletycznych.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach lekcyjnych. We wszystkich znajdują się projektory multimedialne, w kilku tablice interaktywne. Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią i szkolnym centrum informatycznym
ze stałym dostępem do Internetu.

W naszej szkole od 2007 roku  istnieją klasy mundurowe – mamy szerokie doświadczenie, bogatą współpracę  z jednostkami, instytucjami i wyższymi szkołami wojskowymi, na których studiują nasi absolwenci. W bieżącym roku szkolnym proponujemy ponadto naukę w klasie pożarniczo-ratowniczej, z podziałem na grupy.

Oprócz obowiązkowego języka angielskiego w szkole do wyboru są języki: hiszpański, niemiecki i rosyjski, których nauczamy w grupach międzyoddziałowych, tzn. uczniowie klas pierwszych wybierają jeden język obcy spośród wskazanych do wyboru. Grupa może być utworzona w przypadku zgłoszenia min.13 osób, które wybrały dany język obcy. Jeżeli liczba chętnych będzie mniejsza niż wymagana, kandydat wskazuje chęć nauki języka obcego w grupie, która została utworzona.

W ubiegłym roku szkolnym szkoła wzbogaciła się w drukarkę 3D w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących zainteresowanych uczniów do stosowania nowych technologii. Szkoła bierze udział w wielu projektach wspomagających procesy nauczania i wychowania. Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w województwie realizuje innowację pedagogiczną pod nazwą: „Wychować człowieka mądrego” wdrażającą metodę tutoringu. W ramach programu „Nauka to takie proste” prowadzone były zajęcia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie poszerzają swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych: turystycznych, strzeleckich i pierwszej pomocy przedmedycznej, sportowych, języków obcych, historycznych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności dziennikarskie w nowym, szkolnym studiu telewizyjnym. W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej, która prowadzi liczne programy profilaktyczne, a także służy pomocą w nagłych wypadkach.

Lekcje odbywają się od godz. 8.00 do 15.20.

Uczniowie spoza Torunia korzystają z internatów w sąsiednich szkołach, których wykaz znajduje sie na stronie szkoły.

Klasa mundurowa

Uczniowie zapoznają się ze służbą i zawodem  żołnierza różnych specjalności dzięki wieloletniej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi i wyższymi szkołami wojskowymi na terenie całego kraju i przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych uczelniach. Szkoła współpracuje między innymi z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 12.Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Toruniu, 6.Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Toruniu, Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskami Obrony Tereytorialnej i innymi). Uczniowie uczestniczą w jednym kilkudniowym obozie w roku szkolnym.

Klasa pożarniczo-ratownicza

Przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną,  uczniowie zapoznają się ze służbą
i zawodem strażaka i przygotowują się do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach. Podczas nauki uczniowie uczestniczą w jednym obozie w ciągu roku szkolnego.

Przy współpracy z Grupą Ratowniczą PCK uczniowie poznają pracę ratownika medycznego, przechodzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowują się do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.