Zarządzenie Nr 37/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 5.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym w Brąchnówku, Oddziale Przedszkolnym w Grzywnie i Punkcie Przedszkolnym w Grzywnie 
należącym do Szkoły Podstawowej w w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarzadzenie 37