Warsztaty chemiczno – botaniczne

Warsztaty chemiczno – botaniczne

W sobotę 29 lutego odbyły się kolejne warsztaty chemiczno-botaniczne na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy, w których uczestniczyli uczniowie z klasy 8, 7 i 6. Podczas zajęć botanicznych uczniowie poznawali barwniki naturalne (roślinne) i sztuczne, natomiast ścieżka chemiczna dotyczyła  pierwiastków życia w suplementach diety. Na warsztatach młodzież m.in. prowadziła obserwacje mikroskopowe barwników roślinnych, wydzielała i rozdzielała barwniki z liści pokrzywy, owoców papryki i pomidora, jak również badała skład ilościowy i jakościowy makroskładników w suplementach diety z apteki.