Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę

 W czwartek uczniowie klasy III uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych dotyczących biernego palenia. Okazało się, że sporo wiedzą na ten temat. Podawali racjonalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Chętnie i starannie wykonały znaczki: „Nie pal przy mnie, proszę”.
Anna Klimas wychowawca klasy