Kolejne obrazki odkodowane

Kolejne obrazki odkodowane

Każdego dnia uczniowie bawią się przy odkodowywaniu bożonarodzeniowych obrazków. Za nimi już 18 dni i 18 obrazków.
Anna Klimas