Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Za nami Mikołajki, podczas których odbyły się świąteczne warsztaty plastyczne.
Uczniowie zgłębiali techniki malarskie. Zanim malarstwo olejne zdobyło popularność, dominującą techniką była znana od starożytności tempera.

Posługiwali się m.in. Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli i Rafael Santi. Temperą można malować zarówno na papierze, jak i zagruntowanej desce czy płótnie. Nasze świąteczne dzieła powstały na panelach podłogowych z użyciem właśnie farb temperowych.