Kampania FAS

Kampania FAS

Klasy VII i VIII w ramach lekcji wychowania do życia w rodzinie brały udział w spotkaniu, którego tematem był FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy.

Celem Kampanii FAS jest dotarcie do możliwie jak największej grupy placówek (szkół i innych instytucji) z informacjami na temat szkód związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Edukatorzy propagują abstynencję oraz wyjaśniają na czym polegają trudności w funkcjonowaniu dzieci z FAS.
Działania projektowe współfinansowane są ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.
Naszą szkołę odwiedziła pani Małgorzata Bylina – pedagog terapeuta z Fundacji „Daj szansę” w Toruniu.
Serdecznie dziękujemy. 🙂

Daria Bogdanowicz