Zielniki

Zielniki

Uczniowie klasy III w tym roku szkolnym realizują dodatkowy program edukacyjny „Mały Odkrywca”. Jest to program przyrodniczy, mający na celu przybliżenie i poszerzenie wiadomości przyrodniczych. Jednym z zadań było wykonanie zielnika. Na załączonych fotografiach widać zaangażowanie, umiejętności, zdolności i staranność trzecioklasistów. Na zajęciach chętnie wymieniali się zielnikami, aby obejrzeć okazy zebrane i opisane przez kolegów, a także pochwalić się swoimi zbiorami. Brali czynny udział w ocenie prac, podając trafne uzasadnienia.
Anna Klimas